placeholder
Praesent molestie commodo velit lorem. Ut dapibus feugiat justo. Fusce vitae diam vitae magna cursus viverra liduca. Duis eget dolor sed eu.

Efficienter werken door signaleringen

Zodra het systeem wordt opgestart, krijgt u alle belangrijke signaleringen die moeten worden behandeld in beeld. Het bijhouden van allerlei aparte lijstjes in bijvoorbeeld Excel of Outlook wordt hiermee overbodig. Zodoende leidt het gebruik van WE-HRM.nl tot een veel efficiëntere manier van werken (screenshot).

Beheer van personeelsinformatie

WE-HRM.nl voorziet in een uitgebreide mogelijkheid om alle denkbare personeelsinformatie te registreren en te beheren. Denk aan arbeidscontracten, salarisverhogingen, verstrekte bedrijfseigendommen, gevolgde opleidingen en cursussen, maar ook aan bijvoorbeeld de geldigheidsduur van cursuscertificaten (screenshot).

Registratie van ziekteverzuim

Met WE-HRM.nl registreert u op een eenvoudige wijze ziek- en herstelmeldingen. Vanaf de eerste ziektedag worden alle belangrijke data in verband met de Wet Verbetering Poortwachter bijgehouden. In de signaleringen ziet u dagelijks wat er moet gebeuren (screenshot).
Meer features en mogelijkheden