Beheer van bedrijfsinformatie

Uiteraard voorziet WE-HRM.nl in diverse managementrapportages, onder andere op het gebied van ziekteverzuim, maar ook met betrekking tot uw personeelsbezetting (aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd, aantal in- en uitdiensttredingen, aantal promoties/demoties). U kunt deze informatie inzien op bedrijfs-, vestigings- en afdelingsniveau en u kunt zelf bepalen over welke periode u deze informatie wilt hebben (per maand, per kwartaal of per jaar). U kunt deze overzichten ook printen of exporteren naar Excel.