Registratie van bedrijfsongevallen

In WE-HRM.nl kunt u de wettelijk verplichte registratie van bedrijfsongevallen bijhouden. Vooral ook voor bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn, is dit een belangrijke extra functie. In de ongevallenregistratie kunt u uiteraard aangeven wat de toedracht van het ongeval was, welke personeelsleden erbij betrokken waren, of het heeft geleid tot ziekteverzuim, welke acties direct zijn genomen en welke acties u neemt om te voorkomen dat een vergelijkbaar ongeval zich nog eens voordoet.