Beheer van personeelsinformatie

WE-HRM.nl voorziet in een uitgebreide mogelijkheid om alle denkbare personeelsinformatie te registreren en te beheren. Denk aan arbeidscontracten, salarisverhogingen, verstrekte bedrijfseigendommen, gevolgde opleidingen en cursussen, maar ook aan bijvoorbeeld de geldigheidsduur van cursuscertificaten.