Toevoegen van documenten

Naast het registreren van personeelsinformatie biedt WE-HRM.nl de mogelijkheid om bestanden aan het systeem te koppelen. Zo kunnen functioneringsgesprekken op een simpele, maar doeltreffende manier worden vastgelegd (screenshot). Het uitgebreide verslag van dit gesprek kan vervolgens worden toegevoegd. Andere documenten die dikwijls worden toegevoegd zijn de arbeidsovereenkomst en bijvoorbeeld een plan van aanpak in geval van ziekte.